Tekopp och digitalt möte på datorn

Prao i Skånes konferenser - en kunskapsbank

Här hittar du filminspelningar från Prao i Skånes olika konferenser.

De olika inslagen var mycket uppskattade och många hänvisar ännu till olika delar ur konferenserna, ta del av dem du också! Du kan klicka på den del som intresserar just dig av konferensernas innehåll. 
Kicka nedan på den konferens du vill komma till.