Friskolas ansvar och roller

Huvudmannen ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna och för att praon, i linje med resterande undervisning, är likvärdig. På en fristående skola är skolans styrelse huvudman.

För friskolor gäller samma ansvar som huvudman som i en kommun. 

Läs mer om ansvar för huvudman här. 

På en kommunal skola är det kommunen som är huvudman.

På en fristående skola är det skolans styrelse som är huvudman.