Checklista för prao

Prao i Skåne har tagit fram en checklista som stöd till huvudmän och kommuner i sin organisering och kvalitetssäkring av prao. Längst ner på sidan kan du ladda ner checklistan i PDF-format. I dokumentet kan du markera hur långt ni har kommit i ert praoarbete.

Checklistan är omfattande och inkluderar följande aspekter av praoarbetet: 

 1. Planer för prao på kommunnivå
 2. Planer för prao på skolnivå
 3. Uppföljning av prao
 4. Förarbete, under och efterarbete av prao
 5. Information till arbetsgivare om prao
 6. Tips och stöd till arbetsgivare kring praoarbete
 7. Information om prao till elever, vårdnadshavare och övriga intressenter av prao
 8. Kommunernas arbete med prao
 9. Kommunen som arbetsgivare - intern information till anställda

  Ladda ner checklistan som PDF

  Prao i Skånes checklista för organisering av prao (177.57 KB)
  Ladda ner
  Tillbaka till  Handledarguiden