Checklista för prao

Ett bra och genomgående arbete med prao kan innehålla många olika saker, här har vi listat några viktiga saker som bör vara på plats inom exempelvis en kommun:

  • Det finns ett eller flera kommunövergripande mål för prao.
  • Det finns formulerade kommunövergripande jämställdhetsmål kopplade till praon.
  • Det finns en strategi och plan för arbetsplatser och elever med särskilda behov. Vi erbjuder material, information och stöd till både elever, målsmän och arbetsplatser. 
  • Praon följs upp i min verksamhet och på ledningsnivå.
  • Kommunens arbetsplatser tar emot prao och marknadsför detta. 
  • Relevant information om prao finns tillgänglig både för elever, målsmän och arbetsgivare på hemsidan och andra forum.
  • Praon för- och efterarbetas med alla elever på ett tillräckligt sätt. Det finns en kommunövergripande plan för detta.
  • Arbetsgivare som tar emot prao erbjuds handledning, tips och information om bemötande av ungdomar och att ta emot prao.
  • Vi uppmärksammar årligen företag som bidragit till en positiv praoupplevelse för elever.